เครื่องอบแห้งสายยางและเครื่องมือแพทย์ ความจุ 1200 ลิตร