ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า รุ่น POI-20

  • ตู้เก็บเกล็ดเลือด เก็บได้ไม่น้อยกว่า 30 ถุง
  • ควบคุมอุณหภูมิคงที่ 22 +2 °C
  • ผนังตู้ภายใน / ชั้นวาง ผลิตจาก Stainless Steel Grade 304
  • ความเร็วในการเขย่า 60 ครั้ง / นาที
  • มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิผิดปกติ
  • ฉนวนกันความร้อนมีความหนา 50 มม.
  • ผู้จัดจำหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO13485