หมวดหมู่สินค้า

INCUBATOR

 

HOT AIR OVEN

 

AUTOCLAVE

 

INCUBATOR

 

HOT AIR OVEN

 

AUTOCLAVE

 

MEDICAL REFRIGERATOR

MEDICAL BOX

 

FUME HOOD

 

LAMINAR FLOW

 

PASS BOX

 

PLATELET INCUBATOR

BLOOD BANK REFRIGERATOR

BLOOD BANK FREEZER

MEDICAL COOLER BOX

SEROFUGE

 

PLASMA THAWER

 

TEMPERATURE MONITORING

BLOOD DONOR CHAIR

PHARMACY REFRIGERATOR

PHARMACY FREEZER

MEDICAL BOX

 

TEMPERATURE MONITORING

TEMPERATURE MONITORING

BLOOD DONOR CHAIR

BLOOD BANK FREEZER

MEDICAL COOLER BOX

TEMPERATURE MONITORING

BLOOD DONOR CHAIR

BLOOD BANK FREEZER

MEDICAL COOLER BOX

ตู้เย็นเก็บศพ

ตู้อุ่นน้ำเกลือ

ตู้อุ่นผ้าห่ม

หม้อต้มแผ่นประคบร้อน

เตียงเข็นศพ

 

ตู้อุ่นผ้าห่ม

ตู้อบแห้งสายยาง