Showing 1–12 of 13 results


water bath คืออะไร??

Water bath หรืออ่างควบคุมอุณหภูมิ คืออุปกรณ์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของเหลว หรือสารละลายภายในอ่างให้คงที่ นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจัยด้านต่างๆอีกด้วย
โครงสร้างภายในอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ มักนิยมผลิตจากสแตนเลส หรืออลูมิเนียมชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับตัวอย่างที่นำมาทดลองได้

water bath มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของเครื่อง water bath ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

 1. โครงสร้างอ่างควบคุมอุณหภูมิ ผลิตจากสแตนเลส เป็นต้น
 2. Heater (ขดลวดให้ความร้อน)
 3. Temperature Controller มีทั้งแบบ digital หรือ analog controller
 4. อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟ, สวิตซ์ไฟ, ฟิวส์ เป็นต้น
part of water bath

หลักการทำงาน อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ waterbath

สามารถอธิบายหลักการทำงานของ water bath ง่ายๆ ดังนี้

 • เมื่อเสียบสายไฟ Temperature Controller ซึ่งเปรียบเสมือนสมองกล จะทำหน้าที่สั่งการทำความร้อนไปยัง Heater ตามที่ได้ตั้งค่าไว้
 • Heater หรือ ขดลวดให้ความร้อนเริ่มทำงาน อุณหภูมิภายในheaterจะค่อยๆสูงขึ้น และมีการถ่ายเทไปสู่ของเหลวภายในอ่างควบคุมอุณหภูมิ ทำให้อุณหภูมิของเหลวสูงขึ้น
 • Temperature Controller จะทำหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิของเหลว หากอุณหภูมิความร้อนของเหลวต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบควบคุมอุณหภูมิจะสั่งให้ขดลวดความร้อนทำงานนานขึ้น
 • แต่ในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิความร้อนของเหลวสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบควบคุมอุณหภูมิจะสั่งให้ขดลวดความร้อนหยุดการทำงาน เพื่อให้ของเหลวมีอุณหภูมิต่ำลง

อ่างควบคุมอุณหภูมิ มีกี่ประเภท

สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทหลักๆ คือ

 1. Non-Circulating water baths

  เป็นอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบปกติ สามารถพบได้ในห้องปฎิบัติการทั่วไป ที่ไม่ต้องการความละเอียดในการปฎิบัติงานสูง อ่างน้ำร้อนแบบนี้ใช้หลักการพาความร้อนจาก Heater สู่ของเหลวโดยตรง

 2. Circulating water baths

  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบไหลเวียนพบได้น้อยกว่าแบบ Non-Circulating ใช้ในห้องปฎิบัติการที่ต้องการความแม่นยำของอุณหภูมิสูง มีการกระจายตัวของความร้อนสม่ำเสมอทั้งอ่าง(Uniformity) เช่น การสอบเทียบอุณหภูมิ(temperature certificate) การทดสอบยาทางเภสัชวิทยา เป็นต้น
  อ่างประเภทนี้จะต้องมีปั๊มระบบไหลเวียน Circulating pumpติดตั้งเพิ่มขึ้นมา ทำให้มีราคาสูงกว่าแบบแรก

 3. Shaking water baths

  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า พบได้น้อยที่สุดเนื่องจากเป็นเครื่องที่มีราคาสูง และใช้ในงานที่มีความเฉพาะด้าน เช่น PCR, ELISA หรือ งานเพาะเลี้ยงเซลล์ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม ++WATER BATH SHAKER++

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ Waterbath

1.บริษัทฯผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างแรก เพราะแต่ละบริษัทฯมี คุณภาพสินค้า และบริการหลังการขายที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานและค่าใช้จ่ายในระยะยาว ดังนั้นจึงควรเลือกบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานระดับสากล

2.ประเภทงาน และปริมาณงานในแต่ละวัน

waterbath มีให้เลือกมากมายหลายขนาด หลายประเภท เพื่อรองรับปริมาณงานที่แตกต่างกัน มีตั้งแต่ความจุ 6 ลิตร - 50 ลิตร

3.ระดับอุณหภูมิที่เลือกใช้

โดยทั่วไปสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20-100°C มีความละเอียดในการวัด 0.1°C

4.มาตรฐานความปลอดภัย

อย่างน้อยผลิตภัณฑ์ควรได้รับมาตรฐาน CE mark หรือ EC60601 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

5.งบประมาณการจัดซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม water bath shaker

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมก่อนการเลือกซื้อ water bath shaker คือ ค่าบำรุงรักษาประจำปี( Maintainance Cost) จะสูงกว่าwater bathแบบทั่วไป และต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ในการบำรุงดูแลรักษาเครื่อง นอกเหนือจากนี้ยังมี ค่าสอบเทียบอุปกรณ์(temperature Certified), อะไหล่ที่ควรเปลี่ยนเมื่อครบรอบการทำงาน เป็นต้น

ข้อดี

ข้อเสีย

เหมาะกับงานที่มีความละเอียดสูง

ราคาสูงกว่าwater bathแบบทั่วไป

สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในอ่างน้ำร้อนได้อย่างแม่นยำ

การบำรุงดูแลรักษายุ่งยากกว่า

ช่วยให้การผสมและการละลายสารเคมีเป็นไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

ต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง