แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์


กระติกวัคซีน คืออะไร

กระติกวัคซีน คือ กล่องใส่วัคซีนควบคุมความเย็น 2-8 องศาเซลเซียส ที่นิยมใช้สำหรับเคลื่อนย้าย หรือขนส่งวัคซีนในปริมาณน้อย หากต้องการขนส่งวัคซีนปริมาณมาก ควรใช้กล่องเก็บวัคซีนขนาดใหญ่ชึ้น การขนส่งควรใช้เวลาน้อยที่สุด ไม่ควรเปิดฝา และวางที่อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงความร้อน

มาตรฐานกระติกวัคซีน

กระติกวัคซีน (VACCINE CARRIERS AND COLD BOXES) ควรมีมาตรฐานดังนี้

 • กระติกวัคซีนสามารถรักษาอุณหภูมิภายในระหว่าง 2 ถึง 8 °C
 • ขนาดปริมาตรความจุกระติกวัคซีนขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า 3.4 ลิตร
 • ขนาดปริมาตรความจุกระติกวัคซีนขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
 • มีฉนวนป้องกันความร้อนความหนาไม่ต่ำกว่า 2.5 เซนติเมตร
 • ไม่มีรอยแตกหรือชำรุดทั้งภายใน และภายนอก, สะอาด, ฝาปิดได้สนิท

ที่มา : เอกสารมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ฉบับปรับปรุง ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  

กล่องเก็บวัคซีนมีกี่ประเภท

กระติกวัคซีนหรือกล่องเก็บวัคซีน แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามคุณสมบัติดังนี้

 1. กล่องเก็บวัคซีนแบบธรรมดา ไม่มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิ เช่น MDC-BT5L
 2. กล่องเก็บวัคซีนแบบมีหน้าจอแสดงอุณหภูมิ แต่ไม่สามารถบันทึกอุณหภูมิ
 3. กล่องเก็บวัคซีนแบบมีหน้าจอ บันทึกอุณหภูมิ และดูข้อมูลย้อนหลัง

ตารางเปรียบเทียบกล่องเก็บวัคซีนทั้ง 3 ประเภท

4 กระบวนการจัดเรียงเวชภัณฑ์ภายในกล่องใส่วัคซีน

 1. วางที่กั้นพลาสติกกัน(RACK) บริเวณกึ่งกลางภายในกล่องใส่วัคซีน เพื่อป้องกันไม่ให้  Gel Cool Pack (น้ำแข็งเทียม) สัมผัสกับเวชภัณฑ์ยา หรือ วัคซีนโดยตรง
 2. นำ Gel Cool Pack ที่ผ่านการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง ก่อนนำมาใช้งาน วางที่ผนังด้านข้างทั้ง 4 ด้านของกล่องใส่วัคซีน แต่ถ้ากล่องมีขนาดใหญ่ ไห้วางGel Cool Pack บริเวณด้านล่างด้วย
 3. รีบนำวัคซีน หรือยาที่ต้องการเคลื่อนย้ายออกจากตู้แช่วัคซีน แล้วนำมาใส่ในทันที เมื่อนำวัคซีนมาใส่ภายในกระติก ไม่ควรที่จะเปิดฝากระติกอีกเด็ดขาด เพราะจะทำให้ความร้อนภายนอกเข้าสู่กระติก
 4. สามารถดูอุณหภูมิ real time ได้จากหน้าจอ digital thermometer เมื่อถึงปลายทางหากมีการนำเวชภัณฑ์ยาหรือวัคซีนlotไหม่มาแช่ ต้องเปลี่ยน Gel Cool Pack ทุกครั้งที่มีการใช้งานกล่องเก็บความเย็น

หมายเหตุ : ปริมาณการใช้ Gel Cool Pack ขึ้นอยู่กับขนาดกล่องเก็บวัคซีนและปริมาณวัคซีนที่แช่

5 ขั้นตอนการขนส่งและจัดเก็บวัคซีนตามมาตรฐาน WHO

 1. มีอุปกรณ์บันทึกและติดตามอุณหภูมิกระติกขนส่งวัคซีนที่ได้มาตรฐาน เช่น Datalogger หรือ Digital thermometer
 2. มีระบบบันทึกและติดตามอุณหภูมิ พร้อมหน้าจอแสดงตัวเลขแบบปัจจุบัน (Real-time Monitoring System) ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 3. จัดเก็บเวชภัณฑ์ในตู้เย็นเก็บวัคซีนที่ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส สถานที่ติดตั้งตู้เย็นควรมีอุณหภูมิเหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก
 4. กระบวนการจัดเรียงเวชภัณฑ์ภายในกล่องใส่วัคซีน ไม่ควรให้ ยา หรือวัคซีนสัมผัสกับแผ่นความเย็นโดยตรง เพื่อป้องกันวัคซีนเสื่อมสภาพ
 5. มีการเตรียมความพร้อม แผนปฎิบัติการ และแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Breakdown)