แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์


ตู้เย็นเก็บวัคซีน หรือ ตู้เย็นเก็บยา คืออะไร

ตู้เย็นเก็บวัคซีน หรือ ตู้เย็นเก็บยา เป็นตู้เย็นที่ใช้สำหรับแช่เวชภัณฑ์วัคซีน ยา เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพต่างๆ ให้ควบคุมอุณหภูมิความเย็น 2-8 องศาเซลเซียส ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในอดีตการเลือกตู้เย็นเก็บวัคซีน สถานประกอบการสาธารณสุขส่วนใหญ่ เลือกใช้ตู้เย็นบ้านแบบฝาประตูบานทีบ (Domestic Refrigerator) ชนิด 2 บาน ชั้นบนจะเป็นช่องแช่แข็ง ( -20 องศาเซลเซียส) และชั้นล่างจะเป็นช่องแช่เย็น ( 2-8 องศาเซลเซียส) แต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมในการใช้งาน

ไม่ผ่านมาตรฐาน

ผ่านมาตรฐาน HA / JCI

ข้อควรคำนึงในการตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็นเก็บวัคซีน

 • บริษัทฯผู้ผลิตตู้เย็นเก็บวัคซีน มีการขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • บริษัทฯผู้ผลิต ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO13485 (มาตรฐานผู้ผลิตสินค้าทางการแพทย์) ทำให้สามารถทวนสอบได้กรณีตู้เย็นเกิดปัญหา
 • ผลิตภัณฑ์มีเอกสารรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์(IEC-60601) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน
 • ผลิตภัณฑ์มีเอกสารรับรองการสอบเทียบอุณหภูมิตามมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความถูกต้องของอุณหภูมิ

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเลือกใช้ตู้แช่วัคซีน ได้อย่างมั่นใจ ทั้งเรื่องคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และมาจรฐานสินค้าระดับสากล

มาตรฐานตู้เย็นวัคซีน ที่ใช้ในหน่วยงานโรงพยาบาล

 • ตู้เย็นวัคซีนควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้คงที่ และเก็บความเย็นไว้ได้นาน
 • มีเอกสารรับรองการสอบเทียบอุณหภูมิตามมาตรฐาน ISO 17025
 • มีหน้าจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิปัจจุบัน
 • มีระบบติดตามอุณหภูมิ Temperature Datalogger บันทึกและแสดงข้อมูลอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิย้อนหลัง
 • มีสัญญาณเสียงดังเตือน เมื่ออุณหภูมิผิดปกติ(Alarm temperature)
 • มีทีมช่างบริการหลังการขายที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

ตู้เย็นเก็บยา หรือ ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ บริษัท เมดิคูล มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 1. ตู้เย็นเก็บยา สำหรับใช้ในการเก็บรักษายา วัคซีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานทางการแพทย์
 2. ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้คงที่ตลอด 24 ชั่วโมงและเก็บความเย็นไว้ได้นาน
 3. มีการตรวจสอบอุณหภูมิพร้อมกราฟตู้แช่วัคซีน 9 จุดทดสอบ ซึ่งอยู่ในช่วง 2-8°C ทุกชั้น (Validation Report)
 4. ตู้เย็นเก็บยา ผ่านการสอบเทียบพร้อมเอกสาร Certificate ISO 17025  เพื่อความถูกต้องในการควบคุมอุณหภูมิ รองรับมาตรฐาน
  • Healthcare Accreditation (HA)
  • Laboratory Accreditation (LA)
  • Joint Commission International (JCI)
  • ISO 15189 / ISO15190
  • World Health Organization (WHO)
 1. มีระบบสัญญาณเสียงเตือน เมื่ออุณหภูมิตู้ แช่ยาและเวชภัณฑ์ สูงเกินกำหนด 2-8°C
 2. มีระบบติดตามอุณหภูมิ Temperature Datalogger บันทึกและแสดงข้อมูลอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของตู้เย็นเก็บยา
 3. ระบบบคุมการทำงานของตู้เย็นเก็บยา สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ และสามารถปรับแต่งอุณหภูมิได้อย่างน้อยครั้งละ1 องศา
 4. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากป้องกันชุดควบคุมอุณหภูมิ(Surge Protector)
 5. มีระบบหน่วงไฟ(delay)และระบบป้องกันไฟตก-ไฟเกิน(under/over voltage protector 195 – 245 V) ช่วยป้องกันความเสียหายของระบบทำความเย็นของตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์
 6. มีทีมช่างบริการหลังการขายที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

ตู้เย็นเก็บวัคซีน ไฟฟ้าดับทำอย่างไรดี

     ถ้าหากวัคซีนหรือเวชภัณฑ์ยา ที่ต้องการความเย็นในการเก็บรักษา ไม่อยู่ในสภาวะแวดล้อมเหมาะสม อาจเกิดจากการที่ ตู้แช่ยา ตู้เย็นเก็บยา ชำรุดหรือกระแสไฟฟ้าผิดปกติ ก็ส่งผลให้วัคซีนหรือยาเสื่อมคุณภาพได้

     กรณีที่เก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็นวัคซีน หากไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน อาจทำให้วัคซีนสื่อมสภาพได้ โดยเฉพาะยาที่ต้องแช่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือแช่ในช่องแช่แข็ง เพราะหลังจากที่ยาละลายแล้วจะไม่สามารถนำกลับไปแช่ได้อีก แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรดี หากปล่อยไว้นานๆ ยาต้องเสื่อมคุณภาพเป็นแน่ แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะเรามีคำแนะนำมาบอกกันแล้วดังนี้

กรณีไฟดับ คาดว่าไม่เกิน 1 ชั่วโมง

     หากไฟฟ้าดับและคาดว่าไม่เกิน 1 ชั่วโมงไฟฟ้าจะติด ให้แก้ไขด้วยการนำยาออกมาแช่ในตู้แช่ยา ตู้อื่นก่อน แต่หากไม่มีตู้แช่สำรองที่จะใช้แช่ยาได้ ก็ให้นำ ice pack ออกมาวางไว้ตรงช่องกลางของตู้แช่แล้วปิดประตูตู้เย็นเก็บยาให้สนิทโดยห้ามเปิด ตู้แช่ยา อีกเด็ดขาดจนกว่าไฟจะติด หรือ นำวัคซีนย้ายไปไว้ในกระติกวัคซีนที่เราได้เตรียมไว้

กรณีไฟดับ คาดว่าไม่เกิน 3 ชั่วโมง

     เมื่อไฟฟ้าดับแต่คาดว่าไม่น่าเกิน 3 ชั่วโมงไฟจะติด ให้นำยาไปใส่ไว้ในกล่องเก็บความเย็นที่มี  ice pack วางอยู่ในกล่องทั้ง 6 ด้าน จากนั้นห่อยาด้วยกระดาษสำหรับห่อโดยเฉพาะ และวางไว้ตรงกลางของกล่องอย่าให้สัมผัสโดน ice pack จะช่วยเก็บยาไม่ให้เสื่อมสภาพระหว่างรอไฟติดได้ดี ส่วนกรณีที่เป็นยาวัคซีน ให้วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้ตรงกลางกล่องแล้วปิดฝาให้สนิท จากนั้นประมาณ 10 นาทีให้มาตรวจสอบอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงเกินให้ใส่ ice pack เข้าไปอีก

กรณีไฟดับ คาดว่านานกว่า 3 ชั่วโมง

     กรณีที่ไฟดับและคาดว่าน่าจะนานเกินกว่า 3 ชั่วโมง ควรติดต่อประสานงานเพื่อโยกย้ายตัวยาไปแช่ที่อื่นก่อน เพราะหากรอนานเกิน 3 ชั่วโมง ยาจะเสื่อมคุณภาพได้และไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก โดยระหว่างขนส่งยาไปแช่ที่อื่นนั้น จะต้องเก็บยาไว้ในกล่องเก็บความเย็นอย่างดี พร้อมกับใส่เจลแช่เย็นไว้ในกล่องอย่างน้อย 6 อัน เพื่อควบคุมระดับความเย็นให้เหมาะสมที่สุด และที่สำคัญก่อนจะนำ ice pack มาใส่ในกล่อง ควรเปิดฝากล่องเก็บความเย็นหรือฝากระติกวัคซีน เพื่อลดความร้อนภายในกล่องเก็บวัควัคซีน ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี และช่วยควบคุมความเย็นได้นานที่สุด หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดคือ จัดหาซื้อเครื่องสำรองไฟตู้เย็น (UPS)

     ไฟดับเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง และไม่ทันได้ตั้งตัว แต่เมื่อเกิดปัญหาไฟดับจนตู้แช่ยาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ก็ควรรีบทำการแก้ไขในทันที โดยอาจสอบถามไปทางการไฟฟ้าว่าไฟจะดับนานเท่าไหร่ และรีบดำเนินการแก้ไขตามที่แนะนำไปข้างต้น ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับกรณีที่ตู้แช่วัคซีนเสียได้ด้วย แต่หากมี ตู้เย็นเก็บยา สำรองที่ใช้งานได้ปกติ ก็ให้โยกย้ายยาไปแช่ในตู้สำรองแทนก่อน