แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์


เครื่องละลายพลาสมา คืออะไร ??

  • เครื่องละลายพลาสมา หรือ plasma thawer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานธนาคารเลือด เพื่อละลายพลาสมาที่ถูกแช่แข็ง Fresh frozen plasma (FFP)ซึ่งนำออกมาจาก ตู้เก็บพลาสมาแช่แข็ง ก่อนนำกลับมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
  • การละลาย Fresh frozen plasma เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินอย่างระมัดระวัง เครื่องละลายพลาสมา ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดยปกติจะใช้อุณหภูมิระหว่าง 30-37 องศาเซลเซียส หากเกิดความคลาดเคลื่อนในการควบคุมความร้อน อาจมีผลเสียหายต่อ สารโปรตีน,  coagulation factors และส่วนประกอบต่าง ๆ ของเลือดได้