เครื่องอบแห้งสายยาง และเครื่องมือแพทย์ (Medical Drying Cabinet)

เครื่องอบแห้งสายยางและเครื่องมือแพทย์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอบแห้งสายยาง หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีความชื้น โดยการใช้ความร้อน และการหมุนเวียนอากาศ ในการลดความชื้นอุปกรณ์นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้กับเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องการความสะอาด ก่อนนำมาใช้งาน เช่น เครื่องมือที่ใช้ในห้องคลอด เครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัด เป็นต้น

เครื่องอบแห้งสายยาง สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และสายยางในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยลดความเสียหายจากการปนเปื้อน และคราบน้ำในสายยาง ซึ่งอาจทำให้สายยางเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน

คุณสมบัติที่สำคัญ Medical Drying Cabinets

 • Standard manufacturer ISO9001 / ISO13485 Certified
 • Structure ผลิตจาก Stainless Steel 2 ชั้น พร้อมฉนวนกันความร้อน
 • Temperature control system ระบบควบคุมอุณหภูมิ ช่วยให้การอบเป่าแห้งสายยาง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ ได้ตามความต้องการของเครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • Air circulation system มีการติดตั้งพัดลมหมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการเป่าอบแห้ง และลดเวลาการจัดเตรียมอุปกรณ์
 • Safety มีเอกสารความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60601-1
 • User friendly มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย สามารถปรับชั้นวางเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

สายยางการแพทย์(medical tube) ควรอบแห้งที่กี่องศา

การเป่าอบแห้งสายยางด้วย Medical Drying Cabinets จะต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้สายยางแห้งและปลอดภัย อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบสายยาง จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ การใช้งานของสายยางนั้น ๆ โดยสามารถกำหนดอุณหภูมิในการอบสายยางได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปแล้วองศาที่เหมาะสม ในการอบสายยางจะอยู่ในช่วง 50-70 องศาเซลเซียส ซึ่งจะช่วยให้สายยางแห้ง และปลอดภัยในการใช้งาน

จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นกรองอากาศ(Filter) ???

การติดตั้งแผ่นกรองอากาศใน Drying Cabinets มีประโยชน์ในการช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนจากอากาศก่อนที่จะเข้าสู่ตู้ ซึ่งสามารถติดตั้งแผ่นกรองอากาศ เพื่อช่วยในการกรองเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ การติดตั้งแผ่นกรองอากาศไม่จำเป็นต้องทำเสมอไป

บางกรณี Drying Cabinets อาจมีระบบกรองอากาศภายในตู้อยู่แล้ว หรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ดี อาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผ่นกรองอากาศอีกด้วย ดังนั้นการติดตั้งแผ่นกรองอากาศควรพิจารณาตามความเหมาะสมของการใช้งาน และสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ต้องการใช้งาน Drying Cabinets นั้น

สายยางหรือเครื่องมือแพทย์ในเครื่องอบแห้งสายยางมีหยดน้ำ ควรทำอย่างไร

หากสายยางหรือเครื่องมือในตู้อบไม่แห้ง อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อุณหภูมิภายในตู้ไม่เพียงพอ หรือเวลาอบไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น สามารถทำได้ดังนี้

 • ตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งสายยาง ตรวจสอบการตั้งค่าอุณหภูมิ ภายในตู้ให้เหมาะสมต่อการแห้งของสายยาง หรือเครื่องมือแพทย์
 • เพิ่มระยะเวลาการเป่าอบแห้ง หากเวลาไม่เพียงพอต่อการแห้งของสายยาง ให้เพิ่มระยะเวลา โดยใช้อุณหภูมิเหมาะสม
 • ตรวจสอบความสะอาดของสายยาง  หากมีสิ่งสกปรกอุดตัน อาจทำให้สายยางไม่แห้งอย่างเต็มที่
 • ตรวจสอบการรั่วไหลของเครื่อง Medical Drying Cabinet ตรวจสอบว่าตู้อบมีการรั่วไหลอากาศหรือไม่ หากมีการรั่วไหลอากาศ อาจทำให้อุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ไม่เพียงพอ
 • ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบระบบการทำงานพัดลม และระบบทำความร้อน ของตู้อบว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะระบบการควบคุมอุณหภูมิ